Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Marek Anovčin
Súd:  OKRESNÝ SÚD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
garáž
Výstavba
09/2007-09/2010
Prírastok
2
rodinný dom
Výstavba
09/2007-09/2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo Toyota RAV 4
kúpa
10.12.2010
29 685,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
finančné prostriedky na bežnom účte
plat, úroky, úver
rok 2010
37 501,38
Prírastok
2
peňažný vklad na vkladnej knižke
plat, úroky z vkladu, úver
rok 2010
19 538,79
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pôžička
zmluva o pôžičke
21.08.2009
Úbytok
2
úver
zmluva o úvere
22.11.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR