Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Marianna Arnoldová, CSc.
Súd:  OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Orná pôda o výmere 24 m2
darovacia zmluva
07.05.2010
Prírastok
2
Orná pôda o výmere 98 m2
darovacia zmluva
07.05.2010
Prírastok
3
Záhrady o výmere 366 m2
darovacia zmluva
07.05.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Stavebné sporenie
Zmluva o stavebnom sporení
19.06.2007
812,49
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Spotrebný úver č. 0634681696
Zmluva o poskytnutí úveru
11.05.2010
Úbytok
2
Stavebný úver č. 0252662403
Zmluva o stavebnom úvere
18.09.2008
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR