Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Katarína Arnouldová
Súd:  OKRESNÝ SÚD PIEŠŤANY
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
cenné papiere
úspory
od r. 2006
8 015,00
Úbytok
2
vklady v banke mal. syna Alexisa
dar od starých rodičov
r.2001-2010
31 990,00
Prírastok
3
vklady v banke mal. syna Matthiasa
dar od starých rodičov
r.2001-2010
15 390,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
cenné papiere
od r.2006
Úbytok
2
vklady v banke mal.syna Alexisa
r.2001-2010
Prírastok
3
vklady v banke mal.syna Matthiasa
r.2001-2010
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR