Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Zuzana Bajlová
Súd:  OKRESNÝ SÚD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
podiel priestoru na spločných častiach a spoločných zariadeniach domu
darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmena súpisného čísla, zmena podielov podľa znaleckého posudku
1997
Úbytok
2
pozemok
kúpna zmluva
2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo zn. Toyota Yaris
kúpna zmluva
23.12.2010
10 590,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Štátny fond rozvoja bývania
úver
1997
Úbytok
2
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
úver
2010
Prírastok
3
VÚB, a.s.
hypotekárny úver
2008
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR