Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Michal ANTALA
Súd:  OKRESNÝ SÚD TRENČÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
kúpa
10.03.2009
Prírastok
2
Ostatná plocha
kúpa
10.03.2009
Prírastok
3
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
10.03.2009
Prírastok
4
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
10.03.2009
Prírastok
5
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
10.03.2009
Prírastok
6
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
10.03.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motorové vozidlo
kúpa po ukončení leasingu
04.04.2009
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Podielový fond v banke
plat
31.12.2009
3 753,56
Prírastok
2
Vklad v bankách na účte
plat
31.12.2009
6 627,74
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hypotekárny úver
zmluva o hypotekárnom úvere
10.03.2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR