Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Radoslav Baláž
Súd:  OKRESNÝ SÚD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
pohľadávky z podnikania
z podnikania pred nástupom za sudcu
28.2.2002-25.1.2010
63 468,83
Úbytok
2
prostriedky na bankových účtoch
vyýplata mzdy a pohľ. z podnik.
26.1.-31.12.2010
68 812,49
Prírastok
3
termin. Vklady, stav.sporenie a DDS
úspory
26.1.-31.12.2010
296,29
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
daň z príjmu za rok 2010
daňová povinnosť
31.12.2010
Prírastok
2
doplatok na zdravotné poistenie
zdravotné poistenie
31.12.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR