Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Zoltán Boros
Súd:  OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Garáž + zastavaný pozemok
kúpa
16.02.2007
Úbytok
2
Garáž + zastavaný pozemok
zámena s č. 1
12.05.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Podielové listy
úspory z platu
31.12.2010
6 040,00
Prírastok
2
Podielové listy
dar od rodičov
2009-2010
13 306,31
Prírastok
3
Poistenie
úspory z platu
2006-2010
780,00
Prírastok
4
Stavebné sporenie
úspory z platu
2008-2010
2 173,22
Prírastok
5
Zostatok na bežnom účte
úspory z platu
2000-2010
3 228,76
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Stavebný úver
zmluva o stavebnom úvere
30.11.2006
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR