Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Vladimír Buchvald
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Apple i Pad /tablet/
kúpa
01.06.2010
650,00
Prírastok
2
LG Optimus 7 /mobilný telefón/
kúpa
01.12.2010
200,00
Prírastok
3
Samsung Galaxy S /mobilný telefón/
kúpa
01.09.2010
500,00
Prírastok
4
Tag Heuer /hodinky/
kúpa
01.05.2010
2 400,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osobný účet /sporenie/
vklady od roku 2000 do 2010
2000 až 2010
27 000,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Apple iPad /tablet/
2010
Prírastok
2
LG Optimus 7 /mobilný telefón/
2010
Prírastok
3
Osobný účet /sporenie/
2000 až 2010
Úbytok
4
Samsung Galaxy S /mobilný telefón/
2010
Prírastok
5
Tag Heuer /hodinky/
2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR