Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Alena ANTALOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
2
Nebytové priestory-garáže
kúpna zmluva
14.01.2009
Prírastok
3
Zastavaná plocha
kúpna zmluva
14.01.2009
Prírastok
4
Zastavaná plocha
kúpna zmluva
14.01.2009
Prírastok
5
Zastavaná plocha
kúpna zmluva
14.01.2009
Prírastok
1
Byt
kúpna zmluva
20.01.2009
Prírastok
6
Zastavaná úplocha
kúpna zmluva
20.01.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
2
Motorové vozidlo
predaj
2009
2 848,29
Úbytok
1
Motorové vozidlo
kúpna zmluva
12.01.2009
17 873,27
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Stavebné sporenie
vklad
2009
532,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR