Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Drahomíra Dibdiaková
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
dvojizbový byt
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
2
garáž
výstavba
2010
Prírastok
3
pozemok- orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
4
pozemok- orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
5
pozemok - lesné pozemky
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
6
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
7
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
8
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
9
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
10
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
11
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
12
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
13
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
14
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
15
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
16
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
17
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
18
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
19
pozemok - orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
20
pozemok - TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
21
pozemok - TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
22
pozemok - TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
23
pozemok - TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
24
pozemok - TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
25
pozemok - vodné plochy
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
26
pozemok -orná pôda
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
27
pozemok TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
28
pozemok TTP
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
29
rodinný dom
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
30
záhrady-pozemok
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok
31
zastavané plochy-pozemok
dedičstvo
19.10.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR