Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Rastislav Dlugoš
Súd:  OKRESNÝ SÚD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Orná pôda
kúpa
19.07.2006
Úbytok
2
Rozostavaný rodinný dom
výstavba
08.03.2007
Úbytok
3
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
19.07.2006
Úbytok
4
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
19.07.2006
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osobný automobil
Kúpna zmluva
23.08.2010
28 830,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hypotekárny úver
zmluva o hypotekárnom úvere
31.01.2007
Úbytok
2
Spotrebný úver
zmluva o spotrebnom úvere
07.07.2009
Prírastok
3
Spotrebný úver
zmluva o spotrebnom úvere
20.08.2010
Prírastok
4
Spotrebný úver
zmluva o spotrebnom úvere
21.12.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR