Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Viliam Dohňanský
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Čiastočné zariadenie domu, garáže, skladu, krbového prístrešku, veci osobného užívania a dary
kúpa, darovanie.
za posledných 20 rokov
7 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Vklad v banke tvorený mesačnými platmi, odmenami, 13. a 14. platom, výsluhovým dôchodkom
náležitosti sudcu a výsluhového dôchodcu
po celý rok 2010
3 100,00
Prírastok
2
Životná poistka
poistná zmluva
2000
5 826,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Ako je vyššie uvedené.
1990 až 2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR