Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Zuzana Doricová
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Garáž
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
2
Pozemok 18 m2
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
3
Pozemok 8.524 m2 orná pôda
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
4
Pozemok, orná pôda a trvalé trávne porasty 16 760 m2
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
5
Pozemok, orná pôda a trvalé trávne porasty 26.415 m2
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
6
Pozemok, orná pôda, 21.950m2
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
7
Pozemok, orná pôda, 32.481m2
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
8
Pozemok, orná pôda, 7.899m2
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
9
St.pozemok1497 m2 podiel18/1184
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok
10
Trojizbový byt
dedičstvo
12.02.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Zariadenie bytu
kúpa
1987-2010
10 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Finančné prostriedky
úspory a predaj časti dedičstva
2009 - 2010
14 003,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
americká hypotéka 6 638,78 €
úverová zmluva
11/2007
Bez zmeny
2
americká hypotéka 9 958,18 €
úverová zmluva
3/2007
Bez zmeny
3
hypotéka 16 596,96 €
úverová zmluva
2/2003
Bez zmeny
4
úver 6 638,78 €
úverová zmluva
3/2008
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
28 cenných papierov
12.02.2010
Prírastok
2
Finančné prostriedky
2009 - 2010
Prírastok
3
Zariadenie bytu
1987 - 2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR