Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Marta Ďumbalová
Súd:  OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
FIAT PUNTO
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Slovenská sporiteľňa, a.s. - sporenie
0631310507/0900
r.2008 - r. 2010
Prírastok
2
Zmluva o stavebnom sporení
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Zmluva o mimoriadnom medziúvere
202747903
21.04.2010
Prírastok
2
Zmluva o stavebnom úvere
202743101
Úbytok
3
Zmluva o stavebnom úvere
202747401
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Slovenská sporiteľňa, a.s. - sporenie
r. 2008 - r. 2010
Prírastok
2
Zmluva o stavebnom sporení
od 29.2.2008
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR