Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Zuzana Ďurišová
Súd:  NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt -- darovanie
Úbytok
2
Byt -- darovanie
Úbytok
3
Byt -- darovanie
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Úspory
plat
2010
10 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú funkčné alebo iné požitky.
-- skúšobná komisia SAK -- 540,-€
-- časopis ZSP -- 2.112,-€
-- výuka na PEVŠ -- 3.600,-€Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR