Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Yvetta Dzugasová
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Rodinný dom
Osvedčenie o ded.
02.03.2005
Úbytok
2
Záhrady 212 m2
Osvedčenie o ded.
02.03.2005
Úbytok
3
Zastavané plochy a nádv. na 320m2
Osvedčenie o ded.
02.03.2005
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motocykel KYMCO VENOX 250 cm3
Kúpna zmluva
24.06.2010
3 200,00
Prírastok
2
Os. mot. vozidlo FIAT STILO 1,4 16V
Kúpna zmluva ( leasing )
08.10.2010
3,32
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Doplnkové dôchodkové sporenie III piler
Zmluva
Prírastok
2
Investičné životné poistenie
Zmluva
Prírastok
3
Vklad v banke - bežný účet
Mzda
Prírastok
4
Vklad v banke - sporenie
Mzda + výplata kúp. ceny
17 200,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Leasing - FIAT STILO
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR