Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jozef Engel
Súd:  OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
Osvedčenie o dedičstve
11.11.2010
Prírastok
2
rodinný dom
Osvedčenie o dedičstve
11.11.2010
Prírastok
3
záhrada
Osvedčenie o dedičstve
11.11.2010
Prírastok
4
záhrada
Osvedčenie o dedičstve
11.11.2010
Prírastok
5
záhrady
Osvedčenie o dedičstve
11.11.2010
Prírastok
6
zastavaná plocha a nádvorie
Osvedčenie o dedičstve
11.11.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na účte
mzda, doplnkové dôchodkové poistenie
2010
8 200,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
úverová zmluva č. 0463293620
01.06.2007
Úbytok
2
úver
úverová zmluva č. 0463646334
10.07.2008
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR