Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Milena Fegyesová
Súd:  OKRESNÝ SÚD ŽIAR NAD HRONOM
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
právo užívania vozidla CITROEN C3
leasingová zmluva
2005
Úbytok
2
sporenie - PSS a.s.
stavebné sporenie
2010
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úver
úverová zmluva
2002
Úbytok
2
Úver
úverová zmluva
2003
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR