Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Roman Greguš
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osobný automobil Ford Fiesta
ukonč. leasingová zmluva - kúpa
2010
39,50
Prírastok
2
Osobný automobil Ford Mondeo Kombi
kúpa
2010
23 000,00
Prírastok
3
Osobný automobil Škoda Octavia
kúpa
2005
20 349,33
Úbytok
4
Vklad v banke
mzda
6 990,78
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Dar
dar
2010
7 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nájom vozidla Ford Fiesta
leasingová zmluva
2006
Úbytok
2
Pôžička od fyzickej osoby
pôžička
2010
Prírastok
3
Slovenská sporiteľňa 0241936723
úverová zmluva
2005
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR