Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Štefan Hrvola
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
byt
kúpa
07.12.2010
Prírastok
2
spoločné časti a zariadenia
kúpa
07.12.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
hypotekárny úver-nepresahuje
kúpa nehnuteľnosti
2006
Úbytok
2
hypotekárny úver 40.600 eur
kúpa bytu
10.11.2010
Prírastok
3
spotrebný úver -10.316 eur
kúpa auta
2008
Úbytok
4
spotrebný úver 17.400 eur
kúpa bytu
10.11.2010
Prírastok
5
výžívné 714 eu
rozvod
16.10.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR