Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Veronika Húšťová
Súd:  OKRESNÝ SÚD MARTIN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Vozidlo Škoda Superb combi
Kúpa
Rok 2010
32 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Pohľadávky z advokátskej činnosti
Predchádzajúca podnikateľská činnosť
2003-2005
700,00
Úbytok
2
Stavebné sporenie mal.dieťaťa
Sporenie
Od 2001
9 000,00
Prírastok
3
Stavebné sporenie sudkyne
Sporenie
Od 2000
27 000,00
Prírastok
4
Vklady v banke
Príjmy z prac.činnosti a konkurz.kon.
1996-2010
18 700,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR