Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Dagmar Buchalová
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motorové vozidlo Kia Venga
kúpa
01.04.2010
14 900,00
Úbytok
2
Motorové vozidlo Suzuki Sx4
kúpa
01.09.2006
7 000,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nájom motorového vozidla Suzuki Sx4
leasingová zmluva
2006
Úbytok
2
Splátka úveru
úverová zmluva
2006
Úbytok
3
Splátka úveru
2006
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR