Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ingrid Daxner
Súd:  OKRESNÝ SÚD PEZINOK
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
garáž s letnou kuchyňou
kúpa
21.6.2010
Prírastok
2
lesné pozemky
dedenie
22.09.2010
Prírastok
3
lesné pozemky
dedenie
22.09.2010
Prírastok
4
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
5
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
6
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
7
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
8
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
9
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
10
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
11
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
12
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
13
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
14
lesné pozemky
dedenie
22.9.2010
Prírastok
15
orná pôda
dedenie
22.9.2010
Prírastok
16
orná pôda
dedenie
22.09.2010
Prírastok
17
orná pôda
dedenie
22.09.2010
Prírastok
18
orná pôda
dedenie
22.09.2010
Prírastok
19
rodinný dom
kúpa
21.6.2010
Prírastok
20
roľa
dedenie
22.9.2010
Prírastok
21
záhrady
dedenie
22.09.2010
Prírastok
22
záhrady
dedenie
22.09.2010
Prírastok
23
záhrady
dedenie
22.09.2010
Prírastok
24
záhrady
dedenie
22.09.2010
Prírastok
25
záhrady
kúpa
21.6.2010
Prírastok
26
záhrady
dedenie
22.09.2010
Prírastok
27
záhrady
dedenie
22.9.2010
Prírastok
28
záhrady
dedenie
22.9.2010
Prírastok
29
zastavané plochy a nádvoria
kúpa
21.6.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Bežný účet v ČSOB
zmluva o bežnom účte
3 407,00
Prírastok
2
Sporožírový účet v SLSP
zmluva o bežnom účte
04.06.2010
1 108,53
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Splátkový úver na bývanie
zmluva o splátkovom úvere
14.06.2010
Prírastok
2
Účelový úver
zmluva o AutoKredite
03.03.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR