Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Dušan Chamula
Súd:  OKRESNÝ SÚD ŽILINA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
CP6 EEF Zaistený fond
vklady
Od 2008
1 000,00
Prírastok
2
Mimoriadny vklad ČSOB poisťovňa
vklad
09/2001
8 630,41
Prírastok
3
Vyvážený rastový fond VÚB AM
vklady
Od 2007
35 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Bežné vklady ČSOB poisťovňa
Od 2001
Prírastok
2
CP6 EEF Zaistený fond
Od 2008
Prírastok
3
ČSOB stavebná sporiteľňa
Od 2010
Prírastok
4
Mimoriadny vklad ČSOB poisťovňa
09/2010
Prírastok
5
Osobný účet VÚB, a.s.
Od 2005
Bez zmeny
6
Peňažný fond VÚB AM
Od 2007
Prírastok
7
Vyvážený rastový fond VÚB AM
Od 2007
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR