Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Katarína Katková
Súd:  OKRESNÝ SÚD LUČENEC
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
byt č. 116, vchod 22, posch.6, LV 8473
kúpna zmluva
02.02.2010
Prírastok
2
LV 8473, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
kúpna zmluva
02.02.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Poistná zmluva UNIQA poisťovňa, a.s.č. 4307001516
investičné životné poistenie
01.06.2010
497,76
Prírastok
2
stavebné sporenie Wustenrot
krytie hypotekárneho úveru
01.06.2010
3 319,40
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
zmluva o poskytnutí úveru ČSOB, a.s.
hypotekárny úver
13.01.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR