Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Kajetán Kičura
Súd:  OKRESNÝ SÚD ČADCA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Rozostavaný rodinný dom
výstavba
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Vklad v stavebnej sporiteľni
stavebné sporenie
2010
516,00
Prírastok
2
Vklad v stavebnej sporiteľni
stavebné sporenie
2010
516,00
Prírastok
3
Vklady v banke
sporenie zo mzdy
1993 - 2010
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úver
úverová zmluva zo stavebnej sporiteľni
25.01.2010
Úbytok
2
Úver
úverová zmluva zo stavebnej sporiteľni
16.08.2010
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR