Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Emil Klemanič
Súd:  ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Podielový list VÚB
plat
2006
616,00
Prírastok
2
Vklad Dexia banka
plat
1996
20 210,00
Prírastok
3
Vklad Slovenská sporiteľňa
plat
1992
3 769,00
Prírastok
4
Vklad Slovenská sporiteľňa
plat
2007
799,00
Prírastok
5
Vklad Slovenská sporiteľňa
plat
2007
799,00
Prírastok
6
Vklad VÚB
plat
2009
1 662,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Slovenská sporiteľňa
Úver
2005
Úbytok
2
Slovenská sporiteľňa
Úver
2006
Úbytok
3
Slovenská sporiteľňa
Úver
2005
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR