Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Renáta Kňazúrová
Súd:  OKRESNÝ SÚD DOLNÝ KUBÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Nájom bytu
nájomná zmluva
1.1.2010-31.12.2010
400,00
Prírastok
2
Vklad v banke
plat 2010
01.01.2010-31.12.2010
4 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
hypotekárny úver
zmluva o hypotekárnom úvere
25.05.2010
Prírastok
2
hypotekárny úver
zmluva o hypotekárnom úvere
20.12.2005
Úbytok
3
leasing motorového vozidla
leasingová zmluva
26.9.2008-26.9.2011
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR