Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Judita Knociková
Súd:  OKRESNÝ SÚD TRENČÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Orná pôda (záhrada)
vyporiadanie BSM
25.02.2010
Prírastok
2
Pozemok-zast. plocha
vyporiadanie BSM
25.02.2010
Prírastok
3
Rodinný dom
vyporiadanie BSM
25.02.2010
Prírastok
4
Spoločná cesta v záhr. osade
vyporiadanie BSM
25.02.2010
Prírastok
5
Záhrada v záhr.osade
vyporiadanie BSM
25.02.2010
Prírastok
6
Záhradná chatka devená
vyporiadanie BSM
25.02.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úver ŠFRB
úverová zmluva, vyporiadanie BSM
23.04.1999
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR