Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ondrej Krajčo
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA IV
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
3 - izbový byt
predaj
2010
Úbytok
2
4-izbový byt
kúpa
2010
Prírastok
3
spoluvlastnícky podiel na bytovom dome-nebytové priestory
kúpa
2010
Prírastok
4
spoluvlastnícky podiel na bytovom dome-spoločné časti a zariadenia
kúpa
2010
Prírastok
5
spoluvlastnícky podiel na bytovom dome
kúpa
2010
Prírastok
6
spoluvlastnícky podiel na bytovom dome
predaj
2010
Úbytok
7
spoluvlastnícky podiel na pozemku
predaj
2010
Úbytok
8
spoluvlastnícky podiel na priľahlom. poz.
kúpa
2010
Prírastok
9
spoluvlastnícky podiel na zast. pozemku
kúpa
2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
úverová zmluva
2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú funkčné alebo iné požitky.
jednorázová autorská odmena 2 665,07 €Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR