Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Viera Kvetková
Súd:  OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
nárok na vrátenie pôžičky
vklad na účte
18 000,00
Úbytok
2
úroky z vkladu
prírastok úrokov z vkladu bez dane
31.12.2010
321,48
Prírastok
3
úroky z vkladu
prírastok úrokov z vkladu bez dane
31.12.2010
94,78
Prírastok
4
založenie účtu
dar
06.12.2010
2 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
nárok na vrátenie pôžičky
Úbytok
2
úroky z vkladu
Prírastok
3
úroky z vkladu
31.12.2010
Prírastok
4
založenie účtu
06.12.2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR