Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Gabriela Kyseľová
Súd:  OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo
kúpna zmluva
05.11.2008
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
2. pilier dôchodkového poistenia AXA
II/2005
Prírastok
2
ČSOB EURO KONTO o.p.f.
zmluva o zriadení konta
2003
Prírastok
3
ČSOB EURO konvergentný o.p.f.
zmluva o vydaní cenných papierov
2003
Úbytok
4
DDS Tatra banky
V/2005
Prírastok
5
investičné životné poistenie Generali Group
poistná zmluva
10.07.2006
Prírastok
6
peniaze na bežnom účte
zmluva o bežnom účte
2000
Prírastok
7
Sporo Asset Management
zmluva o vydaní dlhopisov
2005
Prírastok
8
Stavebné sporenie - Prvá stav. Sporiteľňa
zmluva o stavebnom sporení
2002
Prírastok
9
TAM Conservative Fund
zmluva o vydaní dlhopisov
01.04.2007
Prírastok
10
životné poistenie AMSLICO AIG LIVE
poistná zmluva
26.02.2003
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR