Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Eva Malíková
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
os.auto AUDI A5
kúpa
2010
34 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklady
plat, príjem manžela z podnikania
1.1.2010 - 31.12.2010
41 000,00
Prírastok
2
vklady
dar
1.1.2010 - 31.12.2010
940,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
osobné veci
2010
Prírastok
2
zariadenie domácnosti
2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR