Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Andrej Matušovic
Súd:  OKRESNÝ SÚD LEVICE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
byt
predaj
6.9.2010
Úbytok
2
orná pôda
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
3
orná pôda
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
4
orná pôda
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
5
orná pôda
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
6
orná pôda
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
7
orná pôda
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
8
orná pôda
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
9
orná pôda
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
10
trvalé trávne porasty
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
11
trvalé trávne porasty
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
12
trvalé trávne porasty
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
13
trvalé trávne porasty
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
14
trvalé trávne porasty
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
15
trvalé trávne porasty
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
16
trvalé trávne porasty
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
17
trvalé trávne porasty
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
18
trvalé trávne porasty
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
19
vinice
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok
20
záhrady
dedičstvo
03.03.2010
Prírastok
21
záhrady
dedičstvo
3.3.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo BMW 116i
predaj
29.11.2010
11 000,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na účet
predaj osobného motorového vozidla
29.11.2010
11 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR