Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Miroslav Mazúch
Súd:  OKRESNÝ SÚD MARTIN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
motorové vozidlo Renault Laguna, MT 863 BU
predaj
16.04.2010
4 300,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
starobné dôchodcovské sporenie
sporenie
2005-2010
11 578,33
Prírastok
2
vklad v banke
plat, sporenie, predaj motorového vozidla
2003-2010
13 325,51
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
investičné životné poistenie
17.6.2003 - 2010
Prírastok
2
investičné životné poistenie
1.12.2006 - 2010
Prírastok
3
starobné dôchodcovské sporenie
25.5.2005 - 2010
Prírastok
4
starobné dôchodcovské sporenie
25.5.2005 - 2010
Prírastok
5
vklad v banke
2003 - 2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR