Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Valéria Mihalčínová
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
dedenie
01.12.2010
Prírastok
2
orná pôda
dedenie
01.12.2010
Prírastok
3
orná pôda
dedenie
01.12.2010
Prírastok
4
orná pôda
dedenie
01.12.2010
Prírastok
5
orná pôda
dedenie
01.12.2010
Prírastok
6
orná pôda
dedenie
01.12.2010
Prírastok
7
rodinný dom
dedenie
01.12.2010
Prírastok
8
záhrada
dedenie
01.12.2010
Prírastok
9
zastavané plochy a nadvoria
dedenie
01.12.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
bežný účet
plat
2010
8 762,00
Prírastok
2
stavebné sporenie
plat
2010
597,00
Prírastok
3
životné poistenie
plat
2010
797,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR