Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Martin MICHALANSKÝ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
OPEL ASTRA 1,6 G-CC, KE 206 EO (predané 15. 1. 2010 za 4 200 €)
vysporiadanie BSM
2007
8 298,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
hypotekárny úver 44 450 €, splátka 304,87 € mesačne
zmluva o finan.bývania-splatenie skôr poskytnutej hypotéky zo 14.8.2007
21.01.2010
Prírastok
2
spotrebný úver 4 550 €, splátka 31,21 € mesačne
zmluva o financovaní bývania
21.01.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR