Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Vladimír Monok
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Rodinný dom
kúpna zmluva
14.1.2010
Prírastok
2
Záhrada
kúpna zmluva
14.1.2010
Prírastok
3
Zastavaná plocha a nádvorie
kúpna zmluva
14.1.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Náhrada trov konania
odmena z podnikania
2006
8 831,14
Úbytok
2
Vklad v banke
úspory
1996-2010
26 482,08
Úbytok
3
Vklad v banke
úspory
2001-2010
4 160,23
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Splátka úveru
zmluva o hypotekárnom úvere v SlSp
2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR