Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Anna Móroczová
Súd:  OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motorové vozidlo CITROEN C3 IMAGE 1,4i 75K
kúa
29.01.2010
9 192,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
prenájom pôdy
zmluva o nájme s PD Jahodná
115,00
Prírastok
2
stavebné sporenie
plat
923,00
Prírastok
3
vkkad v banke (ČSOB)
plat
1 936,00
Prírastok
4
vklad v banke
plat
6 488,00
Úbytok
5
vklad v banke (OTP)
plat
3 610,00
Prírastok
6
vklad v banke (SLSP)
plat
776,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver v OTP banke Slovensko a.s.
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR