Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ivana Nemčeková
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nebytový priestor č.1-11
kúpa
2010
Prírastok
2
nebytový priestor č.1-12
kúpa
2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
spotrebný úver od leasingovej spoločnosti 6612
úverová zmluva - kúpa automobilu
2009
Úbytok
2
spotrebný úver v banke 14629,97
úverová zmluva, kúpa nebytového priest.
2010
Prírastok
3
spotrebný úver v banke 2216,65
úverová zmluva - kúpa automobilu
2009
Úbytok
4
stavebný úver v banke 141720,22
úverová zmluva, dostavba rodinného domu
2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
životné poistenie
2006
Prírastok
2
životné poistenie
2005
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR