Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Andrea Novotná
Súd:  OKRESNÝ SÚD DOLNÝ KUBÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
byt + spoluvlast. podiely
dar
14.09.2010
Prírastok
2
chata - bez súp. čísla
dar
16.11.2010
Prírastok
3
pozemok - lesné pozemky
dar
31.5.1995
Úbytok
4
pozemok - ovocný sad
dar
16.11.2010
Prírastok
5
pozemok - trvalé trávne porasty
kúpa
22.04.2010
Prírastok
6
pozemok - trvalé trávne porasty
dar
31.05.1995
Úbytok
7
pozemok - záhrady
dar
31.05.1995
Úbytok
8
pozemok - záhrady
dar
31.05.1995
Úbytok
9
pozemok - zast. plochy a nádvoria
dar
31.05.1995
Úbytok
10
pozemok - zast. plochy a nádvoria
dar
16.11.2010
Prírastok
11
rodinný dom
dar
31.05.1995
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklady v bankách
príjem z podnikania, brigáda, plat
1992 - 2010
10 090,69
Prírastok
2
vklady v bankách (osobné účty)
brigáda, dedičstvo, plat, dar
1999 - 2010
93 372,16
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
dlh voči fyzickej osobe
pôžička
06.08.2004
Úbytok
2
dlh voči fyzickej osobe
pôžička
06.08.2004
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR