Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Beáta Oreničová
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOŠICE II
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
3-izbový byt č.21/6
dedenie
21.09.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf
kúpa
23.07.2010
17 728,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklady v banke
plat sudkyne a podnikanie manžela
1984-2010
10 000,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
vyplatenie dedičského podielu
dedenie
21.09.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
2. Vyhlasujem, že z činnosti a funkcií podľa § 23 zák.č. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné pôžitky.
 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák.č. 385/2000 Z.z.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR