Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Michaela Pacherová, PhD.
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
10
pozemok, záhrada
darovanie
14.6.2010
Úbytok
1
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
2
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
3
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
4
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
5
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
6
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
7
Pozemok, záhrada
darovanie
14.06.2010
Úbytok
8
Pozemok, záhrada
darovanie
14.06.2010
Úbytok
9
Pozemok, záhrada
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok
11
Rodinný dom
dohoda o vyporiadaní BSM
14.05.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo
kúpa
12.11.2010
75 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
úspory v peňažnom ústave
úspory z príjmu z pracovného pomeru + dohoda o vyporiadaní BSM
2003 - 2010
100 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR