Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Arpád Pastorek
Súd:  OKRESNÝ SÚD LEVICE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Škoda Octávia
2003
Úbytok
2
Škoda Octávia
Kúpa auta z vlastných zdrojov 2700+úver
06.05.2010
11 900,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Havarijné poistenie kúpeného auta
06.05.2010
Prírastok
2
Havarijné poistenie predaného auta
2003
Úbytok
3
Splatenie úveru v SLSP, a s. MsP Komárno
14.08.2008
Úbytok
4
Úver od Volkswagen finančné služby
na splatenie kúpnej ceny auta Š-Octavia
01.05.2010
Prírastok
5
Zákonné poistenie kúpeného auta
06.05.2010
Prírastok
6
Zákonné poistenie predaného auta
2003
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR