Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Alena Paveleková
Súd:  OKRESNÝ SÚD PREŠOV
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Pozemok
kúpna zmluva
22.12.2010
Prírastok
2
Pozemok
kúpna zmluva
22.12.2010
Prírastok
3
Rekreačna chata
kúpna zmluva
22.12.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Právo užívať motorové vozidlo SUBARU
leasingová zmluva
2006
23 733,65
Úbytok
2
Stavebné sporenie
sporenie
2010
500,00
Prírastok
3
Stavebné sporenie
sporenie
2010
500,00
Prírastok
4
Stavebné sporenie
sporenie
2010
500,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úverová zmluva
hypotéka - za účelom kúpy rekreačnej chaty
20.05.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR