Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Lenka Pavlovičová
Súd:  OKRESNÝ SÚD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
ČSOB poisťovňa, poistka
poistka
01.11.2009, stav k 30.10.2010
1 417,38
Prírastok
2
podielový fond v Prvej penzijnej, a.s.
kúpa podielových listov
29.09.1999
436,64
Prírastok
3
podielový fond v Prvej penzijnej, a.s.
kúpa podielových listov
30.09.2009
602,31
Prírastok
4
stavebné sporenie v ČSOB, a.s.
úspory
2009-2010,
584,37
Úbytok
5
úspory a zostatok hypo úveru vo VÚB, a.s.
úspory a zostatok úveru
2004-2010
14 457,55
Úbytok
6
úspory v Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., životné poistenie
úspory
2003-2010, stav k 14.07.2010
3 203,03
Prírastok
7
úspory vo VUB, a.s.
úspory
2009-2010,
5 559,33
Prírastok
8
vklady do podielových fondov VÚ Asset Management
úspory
2003-2010
8 737,92
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR