Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Viera Petríková
Súd:  OKRESNÝ SÚD VRANOV NAD TOPĽOU
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Lesné pozemky
dedičstvo
2010
Prírastok
2
Orná pôda
dedičstvo
2010
Prírastok
3
Orná pôda, trvalé trávnaté porasty
dedičstvo
2010
Prírastok
4
Trvalé trávnaté porasty
dedičstvo
2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
užívanie motorového vozidla
úverová zmluva
2010
21 679,01
Prírastok
2
vklad v banke
úspory
46 030,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
mimoriadný medziúver
dedičstvo
2010
Prírastok
2
úver za motorové vozidlo
úverová zmluva
2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR