Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Mária Piusová
Súd:  OKRESNÝ SÚD SENICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osobné vozidlo zn. VOLVO CX60 2,4 D
kúpa
29.03.2010
43 000,00
Prírastok
2
Predaj osobného vozidla Hyundai Santa Fe 2,2
predaj
26.03.2010
15 600,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Doplatok starobného dôchodku
dôchodok
od 6.12.2008-31.5.2010
14 832,00
Prírastok
2
Osobné vozidlo zn. VOLVO CX60 2,4 D
kúpa
29.03.2010
43 000,00
Prírastok
3
Predaj osobného vozidla Hyundai Santa Fe 2,2
predaj
26.03.2010
15 600,00
Úbytok
4
Starobný dôchodok
dôchodok
od 6.12.2008
824,00
Prírastok
5
Úspory v peňažných ústavoch
plat
stav k 31.12.2010
68 997,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Doplatok starobného dôchodku
od 6.12.2008-31.5.2010
Prírastok
2
Osobné vozidlo zn. VOLVO CX60 2,4 D
29.03.2010
Prírastok
3
Predaj osobného vozidla Hyundai Santa Fe 2,2
26.03.2010
Úbytok
4
Starobný dôchodok
06.12.2008
Prírastok
5
Úspory v peňažných ústavoch
stav k 31.12.2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR