Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. František Potocký
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
trvalé trávne porasty- 69 m2
kúpa
12.10.2010
Prírastok
2
zast.plochy a nádvoria - 52 m2
kúpa
12.10.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
doplnkové dôchodkové sporenie
zmluva
2 239,00
Prírastok
2
kapit.život.poistenie (spolu s manželkou)
zmluva
3 360,00
Prírastok
3
stavebné sporenie - manželka
zmluva+čiastočný prevod
2 105,00
Prírastok
4
stavebné sporenie
zmluva mínus čiastočný prevod
1 615,00
Úbytok
5
vklad v banke - manželka
mzda
5 694,00
Úbytok
6
vklad v banke - manželka
výplata st.spor+prevod zmluvy stavebného sporenia z dcéry + výplata st.úveru
sporenia + výplata úveru
42 658,00
Prírastok
7
vklad v banke
mzda
5 551,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
st.úver v Prvej st.sporit. - 19210 eur
zmluva
03.12.2010
Prírastok
2
stavebný úver vo Wustenrot (v r.2010 zanikol)
zmluva
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR