Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Peter Priehoda
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Pozemok-zastavaná plocha
dedenie
2008
Úbytok
2
Pozemok-zastavaná plocha
dedenie
2008
Úbytok
3
Rodinný dom č.882
dedenie
2008
Úbytok
4
Záhrada
dedenie
2008
Úbytok
5
Záhrada
dedenie
2008
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hyundai Lantra
kúpa
1996
17 260,00
Úbytok
2
Kia Venga
kúpa
2010
15 240,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Úspory peňažných prostriedkov
plat,predaj podielu
2004-2010
15 933,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR